Vejledende priser

Priser på erklæringer varierer efter opgavens art, antallet af betvivlede skrifter og omfanget af sammenligningsmaterialet. 
Derudover påvirker antallet af spørgsmål (skønstemaer), omfanget af dokumentationen, og detaljeringsgraden både konklusionens sikkerhed og prisen.
Det er nødvendigt at både materiale og opgaver er kendt før en endelig pris kan gives.

Eksempler på priser:

Undersøgelse Pris (u. moms) Bemærkninger
mundtlig konklusion (evt. telefonisk) 700 kr. mod forudbetaling
kort skriftlig erklæring 1200 kr.  
erklæring til brug for offentlige instanser (f.eks. domstole) 2200 kr. For en ukompliceret erklæring med 1 omstridt skrift og få sammenligningsskrifter
Evt. kan aftales, at der udføres en forundersøgelse af, om der er basis for en skriftlig erklæring 700 kr. modregnes såfremt der udarbejdes en skriftlig erklæring


Sidst rettet: 17-7-08

Til start  skriftekspertise  |  henvendelse  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | priserenglish | links | med frames | udstyr