Materiale.gif (749 bytes)
Hvis man har mistanke om, at en skrift er forfalsket kan den undersøges af en skriftekspert (grafolog).

 Til undersøgelsen skal der altid bruges mindst to skriftprøver: 

1) den betvivlede skrift (evt. flere) - originalen er langt det bedste
2) et sammenligningsmateriale, som den betvivlede skriftprøve (evt. underskrift) skal undersøges op imod. Også her er originaler det bedste, og det er tilrådeligt med flere forskellige sammenligningsskrifter. Se nedenfor.

Betvivlet skrift
Den betvivlede skrift er den skriftprøve (evt. underskrift), som skal undersøges for, om den er falsk eller ægte.

Eksempler på mulige betvivlede skrifter:

bullettestamenter
bulletbilag
bulletkontrakter
bulletaftaler
bulletofficielle dokumenter
bulletanonyme breve

Det må tydeligt fremgå hvilken skrift eller del af et dokument, der skal undersøges.

Sammenligningsmateriale
På tilsvarende måde må det være klart hvilke skrifter (dokumenter), der skal anvendes som sammenligningsskrifter. Sammenligningsmaterialet skal med sikkerhed være skrevet af denne person.

Der bør i bedste fald foreligge så mange sammenligningsskrifter, at disse tilsammen viser variationen i skriften. Det skal også oplyses, hvis den pågældende er syg, alderdomssvækket, alkoholpåvirket eller på en anden måde har frembragt en atypisk skriftprøve.
Ligeledes skal sammenligningsskrifterne så vidt muligt være fra den samme periode, dvs. gerne fra samme år, men kun undtagelsesvis med en forskel på større end 3 år, specielt hvis der er tale om ældre, måske syge mennesker, som kan have udviklet en rystet, afvigende skrift i sygdomsforløbet.
En enkelt sammenligningsskrift vil langt fra være tilfredsstillende.

Hvis skrifter fra flere personer indgår i undersøgelsen skal det fremgå tydeligt, hvem der har skrevet hvad.
Originale skriftprøver er naturligvis langt  det bedste og sikreste, men fotokopier kan ofte anvendes, men vil give en mindre sikker konklusion.

Til start  skriftekspertise  |  henvendelse  |  grafologi  | om mig selv  | fotokopi | links | med frames