Materiale.gif (749 bytes)


Kopier af skrifter

Anvendelsen af skrifter fremsendt til undersøgelse som kopier: fotokopier, fax, fotografier kan være nem og bekvem. Ved at anvende kopier er der ikke risiko for at de originale skrifter kan gå tabt. Imidlertid indeholder kopierne ikke de fulde informationer om tryk, farver, blæk, papir, helhed. Jo dårligere kvaliteten af kopien er, jo flere detaljer vil være forvanskede eller mangle.

En skrift­ekspertiseerklæring, som er udført på basis af en undersøgelse af en kopi, kan ikke være helt optimal. Resultatet af undersøgelsen, som den er udtrykt i sandsynlighedsgrader, vil dels afspejle de specifikke resultater af sammenligningen mellem omstridte skrift og sammenligningsmaterialet og dels kvaliteten af materialet, kopierne. Hvis kvaliteten af kopierne er meget dårlig vil der ikke kunne konkluderes med nogen rimelig sikkerhed.

Manipulation

Forudsætningen for undersøgelsen er selvfølgelig, at materialet, skrifterne, både omstridt skrift og sammenligningsmaterialet, er kopier af originale skrifter. Ligeledes er det naturligvis forudsat, at sammenligningsskrifter er skrevet af dem, der er angivet, som ophavsmænd. Jeg har kun begrænsede muligheder for at afgøre om kopier er ægte, dvs. ikke manipulerede. En undersøgelse, der er udført på basis af kopier, og dens konklusion, er således ikke et udtryk for, at materialet fra min side er anerkendt som originalt. Som skriftekspert er jeg således hverken ansvarlig for at fremskaffe originaler eller kan stå inde for, at kopierne er ægte kopier af de originale skrifter.

Man bør være opmærksom på, at en retsinstans eller en evt. modpart, kan kræve, at se original­dokumenter eller et bevis for, at de undersøgte kopier virkelig er kopier af originale dokumenter.

 

Til start  skriftekspertise  |  henvendelse  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | english | links | med frames