ommigselv.gif (864 bytes)
Uddannelse
Jeg har beskæftiget mig med skriftekspertise og grafologi siden 1970 og har bestået eksamen som eksamineret grafolog i Dansk Grafologisk Selskab i 1976. Supplerende uddannelse i skriftekspertise 1978, 1984, 1995 -

Medlem af bestyrelsen og kasserer fra 1978-81.

Medlem af eksamenskommisionen i Dansk Grafologisk Selskab i årene 1979 - 96.

Opgaver i skriftekspertise
Jeg har udført opgaver i skriftekspertise for firmaer, offentlige institutioner (stat, amt og kommuner), advokater, private, både i ind- og udland (Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Estland).
Og som udpeget skønsmand af Grafologiske Selskab for Københavns Byret, og har desuden medvirket ved retslig behandling (by- og fogedretter) af mange sager, enten i form af bistand til f.eks. en advokat, eller som skønsmand udmeldt af Retten.
Jeg har været tilknyttet en dansk statslig institution i forbindelse med vurdering af ægthed af underskrifter.

TV
Som skriftekspert medvirkede jeg i udsendelsen "Den forsvundne advokat" på DR1, der omhandlede cand.jur. Benny Lund Hansen.
Som grafolog har jeg også figureret i diverse medier.

Kurser
Jeg har også udviklet og afholdt kursus i vurdering af skrifter for en større offentlig institution.

Foredrag
Jeg har holdt foredrag på seminarer, højskoler, foreninger og klubber.

 

Til start |  skriftekspertise  |  henvendelse  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | english  | med frames