Grafologen kan ud fra de individuelle variationer i håndskriften (variabler) give en ret præcis karakteristik af det menneske, der har udformet håndskriften.

Grafologiens påstand er den ikke særlig overraskende, at de faktorer, der viser sig grafisk i håndskriften, også er til stede i personligheden.

Der er ikke en meget enkel sammenhæng mellem skriften (variablerne) og karakteren.  Man kan opdele skriften i ca. 30 variabler, hvor der for hver er mange tolkningsmuligheder. For hver af variablerne må grafologen, sammenholdt med det samlede indtryk, vurdere hvilke fysiologiske, bevidste, ubevidste, symbolske, udviklingsmæssige faktorer m.m., der gør sig gældende med deraf følgende mulighed for karakterologisk tolkning. Der er altså intet tegn, der i sig selv giver et bestemt facit - det må altid bekræftes og suppleres af andre. En grafologisk analyse af et menneske er derfor resultatet af en kompliceret undersøgelse, vurdering og analyse, der kræver erfaring, viden, præcision, kombinationsevne, psykologisk viden og indsigt.

Grafologiske analyser anvendes ved rekruttering og i forbindelse med personlig udvikling.

Gå til mit WEBsted:  http:\\www.grafolog.dk  
eller uden frames:    http:\\www.grafolog.dk\hoved.htm for at få mere at vide om grafologi og grafologiske analyser.

Sidst rettet: 20-04-01

Til start  skriftekspertise  |  henvendelse  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  |  english | links | med frames