En skriftekspert (grafolog) har uddannelse og mangeårig erfaring i sammenligning og undersøgelse af håndskrifter, der gør ham i stand til at afgøre om en skrift er ægte eller falsk (Skriftidentifikation). Derudover selvfølgelig også udstyr, der gør det muligt at dokumentere undersøgelsen overfor trediepart, politi eller retsvæsen

Der kan udarbejdes kortere eller længere erklæringer afhængig af opgavens art. Evt. kan mundtlige udtalelser også tilbydes.

Til brug for evt. domstolsbehandling af en sag der vedrører evt. forfalskede dokumenter eller håndskrifter og/eller underskrifter, bør en erklæring indeholde følgende:

bulleten beskrivelse af emnet for erklæringen 
en beskrivelse af de medgåede skrifter (indskannet i erklæringen som bilag)
bulleten dokumenteret undersøgelse af de generelle skriftvariable, evt. rubriceret efter Müller/Enskat
bulleten dokumenteret undersøgelse af særlige kendetegn ved skriftprøverne: Dvs. alle forekommende bogstaver og tal, ligaturer mv. kategoriseret efter deres signifikans (betydning for konklusionen)
bulleten konklusion, der baserer sig på ovenstående og udtrykker sandsynligheden efter politiets sandsynlighedsgrader

Den kan indeholde:

bulleten sandsynlighedsindikator (angiver en sandsynlighed for at betvivlet skrift og sammenligningsskrift er skrevet af den samme. Den er beregnet  ud fra antallet og variationen af sikre kendetegn (signifikans) )

 

Sidst rettet: 25-08-04

Til start udstyr  |  henvendelse  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | english | links | med frames