Konklusion

En skriftekspertiseundersøgelse vil altid udmunde i en konklusion, der angiver en sandsynlighed for hvorvidt den betvivlede skrift kan anses for at være skrevet af den samme som har skrevet sammenligningsmaterialet. Sandsynligheden udtrykkes i politiets sandsynlighedsgrader:

 

Politiets sandsynlighedsgrader ved sammenligning af skrifter.

Ved håndskriftssammenligninger benyttes følgende konklusioner:

bulletder er en til vished grænsende sandsynlighed for, at ...
bulletder er overordentlig stor sandsynlighed for, at ...
bulletdet er overordentlig sandsynligt, at ...
bulletdet er overvejende sandsynligt, at ...
bulletdet kan ikke udelukkes, at ...
bulletder er ikke konstateret overensstemmelser, der indicerer, at ...

Konklusionerne kan ikke defineres i procentvise sandsynligheder.

 Uddybning af sandsynlighedsgraderne:

en til vished grænsende sandsynlighed Med udtalelsen menes, at der er gode overensstemmelser i alle detaljer, som er vigtige for identifikationen, og der er ingen forskelle udover de, der forekommer i den normale variationsbredde hos en skriver
overordentlig stor sandsynlighed...

overordentlig sandsynligt...

overvejende sandsynligt...

Der er flere forskellige grunde til, at en sikker identifikation ikke kan nås. Den konklusion, der vælges , afhænger af kvaliteten og kvantiteten af materialets indhold og karakteristika.

De tre konklusioner peger alle stærkt mod den mistænkte .

Konklusionen "overordentlig stor sandsynlighed" indeholder således flere/og eller stærkere karakteristika end "overordentlig sandsynligt", ligesom konklusionen "overordentlig sandsynligt" indeholder flere/og eller stærkere karakteristika end "overvejende sandsynligt"

det kan ikke udelukkes ... Denne konklusion benyttes, når overensstemmelserne i skriften er uden særlige karakteristika, og der ikke findes væsentlige forskelle. Dette kan bl.a. skyldes et kvalitativt og/eller mangelfuldt sammenligningsmateriale.
der er ikke konstateret overensstemmelser, der indicerer ... Konklusionen bruges, når der i sammenligningsmaterialet ikke er fundet overensstemmende karakteristika, og/eller der er fundet forskelle, der ikke kan forklares ved den normale variationsbredde hos en skriver.
 
Til start  skriftekspertise  |  henvendelse  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | english | links | med frames