Med det riktige materialet, er det mulig å finne ut av hvem som har skrevet eller underskrevet et dokument.
M
aterialet som skal brukes i undersøkelsen består av:
bulletDet omstridte (eller betvilede) dokument ( f.eks. den underskrift eller den tekst som skal undersøkes)
bulletSammenligningsmaterialet (eksempler på håndskrift), som helst bør være skrevet uten forbindelse med denne sak, og tilsammen typisk for den pågældende. En enkelt sammenligningsskrift vil ikke være tilstrækkelig.

Sammenligningsmaterialet skal være egnet til formålet, og bør inneholde flere av de samme bokstaver og tall, som inngår i det omstridte dokument. Det skal også inneholde den samme type bokstaver:  f.eks. store  eller små bokstaver.

Hvis undersøkelsen er en del av en rettslig behandling anbefales det, at det blir brukt orginalt materiale (eller at det evt. kan fremlegges i retten). Kvaliteten av materialet er av stor betydning for konklusjonens sikkerhet. 
Til start  fotokopi |   Start  | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | opgaver  |