En grafologisk analyse inneholder en beskrivelse av et menneskes karakter.

Alle mennesker har en unik skrift, og grafologen kan ud fra en håndskrift gi en ganske presis karakteristikk. En grafologisk analyse av et menneske, er en komplisert undersøkelse, som krever erfaring, viten og innsikt.

Grafologiske analyser anvendes ved rekruttering, og i forbindelse med personlig utvikling.

Gå til mitt danske WEBsted: www.grafolog.dk
eller uten frames: http:\\www.grafolog.dk\hoved.htm
for å få mere å vite om grafologi og grafologiske analyser.