Undersøkelse af håndskrift 

Som grafolog, skriftekspert, kan jeg avgjøre om en skrift ( underskrift) er skrevet av en bestemt person, hvis det er tvil om en skrift er ekte. Det kan f.eks. være tale om mistanke om dokumentfalsk, bedrageri, underskriftsforfalskning osv.

 I tilfelle av en tvist, en rettsak eller ved anonyme brev kan en undersøkelse av en skrift være nødvendig.  
For å kunne avgjøre om en skrift er ekte eller er en forfalskning, er det nødvendig med et egnet materiale.  

En skriftekspert bør være en erfaren eksaminert grafolog med mangeårig supplerende utdannelse og praksis med undersøkelse av håndskrifter.
 

Om grafologi.
Til start  | Start | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | opgaver  |