Opgaver

Opgaver

Jeg har utført oppgaver i skriftekspertise for forsikringsselskaper, varehus (bl.a. Ikea), landsdekkende detaljkjeder og andre større firmaer. For høyere læreanstalter, advokater og private. Derutover utpeget som skønsmann/ekspert av Dansk Grafologisk Selskab for Københavns ret, og har dessuten medvirket ved rettslig behandling av mange saker (Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Estland)
Jeg utfører jevnlig opgaver for en dansk statslig institusjon i forbindelse med vurdering av ekthet av underskrifter.

Kurser

Jeg har også utviklet og avholdt kurs i, vurdering av skrifter, for en større offenlig institusjon.

Foredrag

Jeg har holdt foredrag på seminarer, folkehøyskoler, foreninger og klubber

Til start  | Start | materiale  |  grafologi  | om mig selv  | opgaver  |